Форма за търсене

Вие сте тук

Театър „Апарт"

Харесва ли ви?

Театър „А` парт” е създаден на 08.04.1985г. от Сашо Петков (тогава млад актьор наскоро завършил Националната Театрална Академия в София). В началото „А` парт” възниква като Студентски Театър (под името Студентско Театрално Студио). Политически режим в България по това време е все още тоталитарен и художествени, авангардни експерименти в официалното изкуство не са позволени и са преследвани. Поради тази ситуация инакомислещите творци, търсещи експеримента и нови художествени форми в полето на Театъра, намираха място „свободно за експерименти” в Студентските Театри при активна творческа „ъндър граунд” работа със съвсем млади, необременени и радикално настроени млади хора. Националните Фестивали на Студентските Театри се превръщаха във форуми на театралния експеримент, от които и професионалният театър в България черпеше свежи идеи.

През 1988 г. Студентското Театрално Студио след редица театрални експерименти ,екзерсизи, работа над колективна импровизация, открива собствен художествен метод и стил, който нарича: ”Колективна Дирижирана Театрална Импровизация”. По същото време Студентското Театрално Студио приема и сегашното си име „А` парт” (театрален термин, означаващ „реплика в страни”, реплика, която актьорите отправят директно към зрителната зала).

През ноември 1989 г. тоталитарната система в България отстъпи пред една „мирна Революция”.

И още през март 1990 г. Театър „А парт” приключи със своя „Ъндър граунд” период и се професионализира, регистрирайки се юридически като Експериментален Театър „А парт”. Със същата регистрация в Структурата „А парт” се създават: Театрална Студия / Център за обучение по специалността „Актьорско майсторство за Драматичен Театър” / и Театрална Лаборатория / експериментираща и развиваща метода „Колективна Дирижирана Театрална Импровизация”/.

Голямо признание за търсенията и експериментите на Театър „А парт” и неговата Театрална Лаборатория в посока на вътрешните импулси на актьорската психофизика, дълбинните психомоторни реакции, изразността на човешкото тяло и глас в условията на импровизация, беше поканата за съвместна работа (през януари 2000 година) със световноизвестния „Один Театър” на Еуженио Барба в Холстебро /Дания/. Запознаването на творческия екип с търсенията на Барба и „Один Театър” в посоката на Театралната Антропология изиграва важна роля в по нататъшните търсения на Театър „А парт”. Пребиваването в Дания продължава с представления в Копенхаген на сцената на Театър „Щурокиер”.

2005 година е етапна в оформянето на основните елементи на „Метода” на Театър „А парт” – „Колективна Дирижирана Театрална Импровизация”, получил наименованието „ИМПРОВИЗИЯ”. Вече са излезли от печат и първите теоретични разработки по „Метода” с автор Сашо Петков и колектив: „Театър, Актьорско изкуство и …” (1994 г.), „Импровизацията, като метод и като стил” (1995 г.), „Импровизацията в актьорския тренинг” (2001 г.) и др. От 2005 г. до сега се провеждат редовни открити сеанси-сесии /представления по метода „ИМПРОВИЗИЯ” по предварително зададена тема, открити за широката публика и театрални специалисти/. Такъв е и сеанса „В бездната на чувствата” по текстове на Волфганг Борхерт, Роберт Рождественски, Борис Христов, Владимир Висоцки ; по Музика на Вангелис, Пинк Флойд, Карл Орф и др. ,състоял се в Бургас в рамките на Карнавал на Изкуствата - 2008 г. През май 2009 г. се състоя премиерата на спектакъла „Пре-в-ключения” по пиесата на Йежи Брошкевич „Двете приключения на Лемуел Гъливер” сценография – доц. Стефан Попов. Спектакълът беше гледан от проф. Збигнев Ошински /инициатор и пръв Директор на Центъра за Театрални Изследвания „Гротовски” – Вроцлав, Полша. Сашо Петков бе включен сред малцината български театрали поканени като гости на Световния Театрален Фестивал „Светът, като място на истината” – Вроцлав 2009 г. (по повод обявената от ЮНЕСКО 2009 г. – Година на Йежи Гротовски). От настоящата 2011 г. 

Международният Театрален Фестивал провеждан от Театър „А парт” приема името „Цяла Европа – в игра” и 8-то му издание ще се реализира от 01 до 11.09.2011 г. в рамките на „Есенния салон на изкуствата" Пловдив 2011 г. Театър Ателие А`парт е създаден през 1985 г., по време на социалистическия режим в България, като студентски „ъндърграунд” театър, към Музикалната академия в Пловдив. Още тогава театърът се насочва към експерименти в областта на авангардния театър с търсенето на нови методи в посока на импровизацията, отворената форма на театралните представления и въвличането на зрителите, като действащи лица в единна зрелищна театралност. Името А`парт (театрален термин, означаващ „реплика в страни”, реплика, която актьорите отправят директно към зрителната зала) става нарицателно за такъв художествен похват, дава ясно различим метод на работа и демонстрира рязкото разграничаване от традиционния професионален театър в България. През март 1990 г., няколко месеца след демократичните промени в България А`парт става професионален театър, с което приключва неговият „ъндърграунд” период и се превръща в един от първите алтернативни несубсидирани от държавата професионални театри в страната.

След редица театрални експерименти, екзерсизи, работа над колективна импровизация, открива собствен художествен метод и стил, който нарича: „ИМПРОВИЗИЯ” (Колективна Дирижирана Театрална Импровизация).

Театър „А` парт” е комплекс от четири структури, които обхващат цялостния театрален процес:

- Театър - създаващ спектакли за широката публика, експериментални заглавия, както и представления с младежка насоченост и за деца;
- Театрална студия - Учебен център за 3-годишно професионално обучение по „Актьорско майсторство”;
- Театрална лаборатория - за експерименти и разработване на метода „Импровизия”- /Колективна Дирижирана Театрална Импровизация/;
- Международни работни театрални срещи – „Европа играе!” - Форум за изява, пряка работа, контакти и обмен на методи и стилове на работа на професионални театрални формации с нетрадиционни художествени платформи;

„А` парт” е участвал в много Международни театрални фестивали в: Германия, Русия, Франция, Румъния, Испания, Мароко, Полша и др. Имал е турнета в Русия, Дания и Франция. Театърът е играл свои представления в програмите на едни от най-големите световни театрални фестивали в Авиньон, Франция и Казабланка, Мароко.

Голямо признание за търсенията и експериментите на Театър „А` парт” и неговата Театрална лаборатория в посока на вътрешните импулси на актьорската психофизика, дълбинните психомоторни реакции, изразността на човешкото тяло и глас в условията на импровизация, беше поканата за съвместна работа (през януари 2000 година) със световноизвестния „Один Театър” на Еуженио Барба в Холстебро, Дания. Запознаването на творческия екип с търсенията на Барба и „Один Театър” в посоката на Театралната антропология изиграва важна роля в по нататъшните търсения на Театър „А парт”.


Коментар