Форма за търсене

Вие сте тук

Информация за COVID-19

Харесва ли ви?

КОРОНАВИРУС (COVID-19)
Въведени ограничения

 

Към момента на територията на Република България няма действащи противоепидемични мерки.

 

За повече информация следете сайтовете на: 

- Министерство на здравеопазването https://www.mh.government.bg/bg/covid-19/ 
- Единен информационен портал - COVID-19 https://coronavirus.bg/bg/ 
- Регионална здравна инспекция - Пловдив https://riokozpd.com/blog/?tag=covid19 

Екипът на VisitPlovdiv Ви пожелава да сте здрави!

 

България е туристическа дестинация с печат за безопасност и хигиена (Safe Travels Stamp) от Световния съвет за пътувания и туризъм
Пълната информация може да бъде намерена на интернет страницата на Министерството на туризма - https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/covid-19/bulgariya-e-turisticheska-destinaciya-s-pechat-za-bezopasnost-i-higiena.
Документът е достъпен в няколко езикови версии тук: 
https://www.tourism.government.bg/en/kategorii/covid-19