Форма за търсене

Вие сте тук

Указания

Харесва ли ви?

30 май 2020

Налична е версия 4 на Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване c COVID-19 в България.

Министерството на туризма публикува на интернет страницата си документа, който в частта „Закрити части на заведенията за хранене“ е в сила от 01.06.2020 г.

Указанията може да намерите на: http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/06012020175700.pdf

29 юни 2020 

Налична е версия 5 за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване c COVID-19 в България

Министерството на туризма публикува на интернет страницата си документа за функциониране на местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България, който е в сила от 29.06.2020 г. 

Указанията може да намерите тук: http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/ukazaniya_versiya_5_29062020.pdf

10 юли 2020

Налични са допълнителните указания на версия 5 за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечение в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България

Допълнителните указания може да намерите тукhttp://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/dopulnitelni_ukazaniya_versiya_5.pdf

05 август 2020

Налична е версия 6 за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване c COVID-19 в България- съгласувано с МЗ 

Указанията може да намерите тук: 
https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/ukazaniya_-_versiya_6_08052020172325.pdf