Форма за търсене

Вие сте тук

Информация за COVID-19

Харесва ли ви?

КОРОНАВИРУС (COVID-19)
Въведени ограничения

Считано от 01.05.2022 г. са отменени всички въведени противоепидемични мерки (Заповед № РД-01-189/ 28.04.2022).
За повече информация: https://www.mh.government.bg/bg/covid-19/ и https://coronavirus.bg/bg/

Екипът на VisitPlovdiv Ви пожелава да сте здрави!

 

България е туристическа дестинация с печат за безопасност и хигиена (Safe Travels Stamp) от Световния съвет за пътувания и туризъм
Пълната информация може да бъде намерена на интернет страницата на Министерството на туризма https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/covid-19/bulgariya-e-turisticheska-destinaciya-s-pechat-za-bezopasnost-i-higiena. Документът е достъпен в няколко езикови версии тук: https://www.tourism.government.bg/en/kategorii/covid-19