Форма за търсене

Вие сте тук

Информация за COVID-19

Харесва ли ви?

КОРОНАВИРУС (COVID-19)
Въведени ограничения

Заповед на Министерство на здравеопазването за удължаване на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 21.09.2022 г. до 05.10.2022 г., както следва:

- носенето маски става задължително във всички лечебни заведения, аптеки, оптики, дрогерии и обекти за предоставяне на социални услуги, както и в градския транспорт и прилежащите им спирки и станции на закрито, изключение от задължението за поставяне на защитна маска за лице се допуска за деца до 6 - годишна възраст;
- провеждане на засилен сутрешен филтър в детските заведения за недопускане на лица с клинични симптоми на COVID-19, както и други заразни болести;
- всички работодатели трябва да организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, а именно проветряване, дезинфекция, инструктаж на персонала за лична хигиена, създаване на организация за дистанционна работа, където е възможно;
- въвеждане на дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите в обектите с обществено предназначение.

 

Повече информация за Заповедта на Министерство на здравеопазването с № РД-01-454 от 21.09.2022 г., за изменение на Заповедта и удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България до 05.10.2022 г., може да бъде намерена на https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2022/09/28/zapoved_obshta_27_09_2022_short.pdf

С пълния текст на заповед № РД-01-432 на Министерство на здравеопазването може да се запознаете на https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2022/09/08/zapoved_obshta_08092022.pdf

 

За повече информация следете сайтовете на: 

- Министерство на здравеопазването https://www.mh.government.bg/bg/covid-19/ 
- Единен информационен портал - COVID-19 https://coronavirus.bg/bg/ 
- Регионална здравна инспекция - Пловдив https://riokozpd.com/covid19/ 
- Община Пловдив https://www.plovdiv.bg/item/virus/

Екипът на VisitPlovdiv Ви пожелава да сте здрави!

 

България е туристическа дестинация с печат за безопасност и хигиена (Safe Travels Stamp) от Световния съвет за пътувания и туризъм
Пълната информация може да бъде намерена на интернет страницата на Министерството на туризма - https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/covid-19/bulgariya-e-turisticheska-destinaciya-s-pechat-za-bezopasnost-i-higiena.
Документът е достъпен в няколко езикови версии тук: 
https://www.tourism.government.bg/en/kategorii/covid-19