Форма за търсене

Вие сте тук

Релеф

Харесва ли ви?

Община Пловдив попада в низинния височинен пояс (от 0 до 200 м н.в.) и в морфоструктурата на Балканите. В котловинната морфоструктура са образувани шест котловинни възвишения – това са пловдивските хълмове. Те са уникални геоморфоложки образования, които са основни средообразуващи фактори. Хълмовете създават незаменим колорит на природната среда и са се превърнали в емблема на града – "Младежки хълм" (Джендем тепе) - 285,5 м н.в., "Хълм на Освободителите" (Бунарджика) - 265 м н.в., "Данов хълм" (Сахат тепе) - 227 м н.в., Трихълмието (Тримонциум), състоящо се от Таксим тепе - 195 м н.в., Джамбаз тепе - 212 м н.в. и Небет тепе - 207 м н.в. От тях, "Младежки хълм", "Данов хълм" и "Хълм на освободителите" са обявени за природни забележителности. Хълмовете се намират в непосредствена градска среда и са част от туристическите маршрути из града. До тях водят удобни пътища и това ги прави напълно достъпни за наблюдение. До XX век тепетата са седем, но през 30-те години Марково тепе е частично разрушено заради добива на скален материал за павета от него.