Форма за търсене

Вие сте тук

Народно читалище „П. Р. Славейков – 1908 – гр. Пловдив”

Харесва ли ви?

НЧ „П. Р. Славейков – 1908 – гр. Пловдив“

За нас:

Читалището е създадено преди повече от 110 години в тогавашната „католишка” махала. В началото то е с името „Изгрев”. Четири години по-късно започва Балканската война, после – Първата световна война, което не позволява на читалището да провежда активна дейност, освен раздаването на малко книги за прочит. През 1937 г. в този район се създават още две читалища – „П. Р. Славейков” в кв. „Каменица” и „Огнище” в кварталите „Съдийски” и „Лаута”. Всяко от трите читалища развива различна дейност. През 1959 г. с решение на Министерството на народната просвета те са обединени под името „П. Р. Славейков”. Създадени са два филиала на читалищната библиотека – единият в кв. „Каменица”, другият в жилищен комплекс „Тракия” (впоследствие преминал към новооснованото читалище „Младост”).

Библиотеката на читалището се развива бързо, в следствие на работата на различни хора. Днес тя има повече от 28 хил. тома многожанрова литература, справочни и периодични издания, аудиоматериали, добре уредена краеведска сбирка и др. Читалището разполага с библиотечно-информационен център, част е от Глоб@лни библиотеки и предлага автоматизирано библиотечно обслужване. Организират се разнообразни дейности, включващи литературни вечери – срещи с писатели и творци, представяне на нови книги, изнасят се беседи, открити уроци, викторини, организират се конкурси, чествания на личности, дати и събития, уреждат се изложби. В него малки и големи могат да намерят своя клуб по интереси, любителски състав, школи по изкуство с класове по: пиано, китара, пеене; провеждат се уроци, организират се концерти, фестивали, конкурси и други културни дейности и прояви. Читалището активно работи с деца и е място за творческа изява и учене през целия живот.

Визията на читалището е, че те не само пазят традициите чрез дейността си, но умеят да бъдат и в крак с хода на времето. Съчетават модерност и традиции. Почти всяка година от 2010 г. насам работят по проекти като водещи или в партньорство с други организации. Участниците в читалищните дейности печелят множество награди и отличия.

Ако си любопитен за още, виж Информационната карта на читалището от Регионалните експертно-консултантски и информационни центрове (РЕКИЦ).

Читалище

Председател: Румяна Стоянова Жекова-Стойнова

Секретар: Павлина Веселинова Николова

Библиотекари: Юлия Димитрова и Николина Недекова

Адрес: ул. „Петко Д. Петков” 42, Пловдив

Телефон: +359 32 62 48 17

E-mail: [email protected]; [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/pg/Народно-читалищеПРСлавейков-1908

Партньорства:

Успехът и популярността на читалището се дължи и на добрата работа в партньорство с: Община Пловдив, ОФ „Пловдив 2019”, БЧК, ОУ „Душо Хаджидеков”, СУ „ Св. Паисий Хилендарски”, ОУ „В. Левски”, СУ „Любен Каравелов”, Дом „Олга Скобелева”, ПУ „Паисий Хилендарски”, НБ „Иван Вазов”, ОИ „Старинен Пловдив”, читалищата от Общ. читалищен съюз, Дом на учителите, Общински комитет „В. Левски”, Сдружение на независимите български писатели (СНБП), Клуб на пенсионера в р-н „Източен”.

Пространства:

Читалището се помещава в подблоково пространство. Включва библиотека, книгохранилище, читалня, обособен детска отдел, библиотечно–информационен център – компютърна зала по проект „Глобални библиотеки”. В читалището има пространство, което е подходящо за различни културни събития, изложби и др. с капацитет 60 човека. Пред него има обособена „Алея на книгата” с къщичка на „Свободни книги” и пейки, по проект към Община Пловдив. Две от залите в читалището се използват за школи по пеене и китара, а в самостоятелно помещение от 30 кв.м. на ул. „Петко Д. Петков” 39, намиращо се в непосредствена близост до централното читалище, е обособена школата по пиано.

Клон

Библиотекар: Мариана Бойчева

Адрес: ул. „Марин Дринов” 48, Пловдив

E-mail: [email protected]

Пространства:

Читалището – клон е библиотека в кв. „Каменица” на площ от 100 кв. м. Пред клона на читалището има чудесен парк за отдих.

https://zachitalishta.com/?portfolio=%D0%BD%D1%87-%D0%BF-%D1%80-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2-1908-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8  • Работно време
  • Пон-Пет:
    -
  • Събота:
    -
  • Как да стигна
  • ул. „Петко Д. Петков” 42Коментар