Форма за търсене

Вие сте тук

Форум на Филипопол

Харесва ли ви?
Рейтинг: 
Average: 3.9 (28 votes)

Форумът (Агората) на Филипопол е бил търговски, административен и религиозен център на античния град. Там са се провеждали събрания, дебати, празници, държавни дела. Разположен на площ от 20 дка, градският площад е разположен в центъра на планирания град Филипопол, под Трихълмието. 

Така продължава и до днес - централният градски площад на Пловдив е сърцето на града.

По план форума е построен около едно почти квадратно открито пространство - ареа с размери 100 х 112 м.

На северната страна е изграден комплекс от обществени сгради, който е доминирал над останалите постройки на площада. Той е разположен в направление изток-запад. Три входа, разположени осово по източната, южната и западната страни, осъществяват достъпа до улиците, разположени отстрани на Форума. Главните улици cardo maximus и decumanus maximus се пресичат пред източния вход на комплекса.

В историческото напластяване на обекта са разграничени четири основни строителни фази. Те се различават по нива, архитектурно оформление и употреба на строителни материали.

В северната страна на форумния комплекс са разположени обществените сгради за нуждите на градското управление и други прояви на градския живот. Епиграфски е документирана Сградата на съкровищата. В североизточният ъгъл е разкрит Одеона (Булевтерион), а западно от него - градската Библиотека.

В северната страна на комплекса са открити надписи, свързани с религиозния и административен живот на града, както и част от афиш за провеждането на гладиаторски борби. В ареата са открити постаменти за статуи, екседра - трибуна за речи.

  • Исторически период

  • Античност


Коментар