Форма за търсене

Вие сте тук

Източната порта

Харесва ли ви?
Рейтинг: 
Average: 4.7 (6 votes)

До момента са известни три от портите на Античния Филипопол: северната, южната и източната.

Най-добре проучена е източната порта, чиито руини могат да се видят днес на ул. ”Цар Иван Шишман”, в североизточното подножие на Трихълмието. Източната порта е била от голямо значение за Античния град – през нея се е осъществявала връзката между Филипопол и Византион. От това място е минавал и друг важен път, свързвал града с Дунавския лимес.

На това място още през II в. е имало порта. В близост до нея е била изградена арка, отстояща на 18 м. в североизточна посока. През III в., след нашествията на готите, на територията на града започват възстановителни работи. Съществувалата преди това порта е изоставена. Трасето на стената е изместено, като в новата куртина е приобщена и арката от II век.

Източната порта има един централен, по-широк вход-отвор, и два странични, по-малки входа. Открита е улицата, която води към портата. Направлението й е особено - не следва това на основната улична система в града. Улицата е с ширина 13,20 м., а от двете й страни е имало колонади, богато декорирани и изпълнени в римски коринтски ордер. От двете страни на улицата са открити тротоари с широчина 2,60м.

Предполага се, че от двете страни на улицата е имало казармени помещения, които заедно с портата са част от цялостен комплекс. Те са изградени през IV век., построени директно върху руините на укрепителните съоръжения от III в., без да се съобразяват с техния план.

  • Исторически период

  • Античност


Коментар