• 1
 • 2
 • 3
 • 4

  Старият град

                  

 • 5

  ART

                          

 • 5
 • ГОДИШНИ НАГРАДИ В ТУРИЗМА 2017

  ГОДИШНИ НАГРАДИ В ТУРИЗМА 2017

  Консултативният съвет по въпросите на туризма към Община Пловдив има удоволствието да обяви старта на второто издание на Годишните награди в туризма на община Пловдив, които целят подобряване на туристическите продукти в Пловдив чрез отличаване на добрите практики и стимулиране на конкуренцията в туристическия бранш.

  Категориите, в които може да се кандидатства за приз тази година и в които ще бъдат излъчени победители, са осем:

  1.  „Най-оригинален нов туристически продукт в Пловдив за 2017 г.“
  2. „Най-оригинално събитие в областта на туризма в Пловдив за 2017 г.“
  3. „Най-добри резултати за хотелиерската индустрия в Пловдив за 2017 г.“ – места за настаняване  категория 1 и 2 звезди
  4. Най-добри резултати за хотелиерската индустрия в Пловдив за 2017 г.“ – места за настаняване категория 3 звезди
  5. Най-добри резултати за хотелиерската индустрия в Пловдив за 2017 г.“ – места за настаняване  категория 4 и 5 звезди
  6.  „Най-атрактивно заведение в Пловдив за 2017 г.“ – заведения за хранене и развлечение категория 1 и 2 звезди
  7. „Най-атрактивно заведение в Пловдив за 2017 г.“ – заведения за хранене и развлечение категория 3 звезди
  8. „Най-атрактивно заведение в Пловдив за 2017 г.“ – заведения за хранене и развлечение категория 4 и 5 звезди

   

  Крайният срок за подаване на кандидатури е 20-ти май 2018г. Участието в конкурса е само срещу изпратена кандидатура на е-mail: marketing@oldplovdiv.com и не е обвързано с такса.

  В категорията „Най-оригинален нов туристически продукт в Пловдив за 2017 г.“ допустими участници са всички български туроператори и туристически агенции, регистрирани като юридически лица. Критериите за оценка и необходимата информация, която участниците в тази категория трябва да изпратят, са:

  • Кратка история на организацията;
  • Награди и сертификати;
  • Описание на продукта;
  • Описание на целевите групи и пазари и на начина, по който туристическият продукт отговаря на очакванията и изискванията им.

   

  В категорията „Най-оригинално събитие в областта на туризма в Пловдив за 2017 г. “ допустими участници са всички организации и сдружения, провели събития в областта на туризма на територията на град Пловдив през изминалата година. Тази награда е предназначена за организатори на оригинални туристически събития, проведени през 2017 г. в рамките на определен период от време (ден, уикенд, седмица, месец, сезон). В категорията попадат карнавали, фестивали, чествания, празници и други събития, включително бизнес и научни събития и други форуми. Критериите за оценка и необходимата информация за категорията „Най-оригинално събитие в областта на туризма в Пловдив за 2017 г. “ са:

  • Информация за събитието (описание на събитието, дата на създаване/ отваряне за посетители, телефон за контакт, е-мейл, интернет страница, лице за контакт);
  • Информация за посетителите (брой посетители и респективно ръст на брой посетители за 2017 г., 2016 г. и 2015 г.);      
  • Развитие на събитието (кратка история, организация, включително доброволци, награди и сертификати);
  • Достъпност (транспортна достъпност, паркинг, достъпност за хора в неравностойно положение, допълнителни услуги и информация на чужди езици).

   

  В категориите „Най-добри резултати за хотелиерската индустрия в Пловдив за 2017 г.“ допустими участници са всички категоризирани места за настаняване на територията на град Пловдив към 31.12.2017 г. Критерии за оценка тук са:

  • Брой реализирани нощувки за 2017 г.;
  • Удовлетвореност на клиентите;
  • Средно-годишна заетост на мястото за настаняване;
  • Меценатство.

  Кандидатите в тази категория трябва да изпратят следната информация и документация:

  • Копие на подадена Декларация по чл. 61р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък;
  • Информация за профил на мястото за настаняване в резервационната система BOOKING.COM;
  • Информация за профил на мястото за настаняване в глобалната туристическа платформа TRIPADVISOR;
  • Информация за участие на категоризираното място за настаняване в обществения живот чрез подпомагане на значими събития и каузи, които имат пряко или косвено влияние върху развитието на туристическия продукт в Пловдив.

   

  В категорията „Най-атрактивно заведение в Пловдив за 2017 г.“ допустими участници са всички категоризирани заведения за хранене и развлечение на територията на град Пловдив към 31.12.2017 г. Необходима информация и документация за подаване на кандидатура в тази категория:

  • Копие на удостоверението за категоризация;
  • Информация за реализирани събития в обекта за 2017 г., включително участие като локация в събития, част от културния календар на Община Пловдив за 2017 г.;
  • Информация за профил на обекта в социалните мрежи FACEBOOK /INSTAGRAM/ TWITTER с конкретно посочване на страниците;
  • Информация за профил на обекта в глобалната туристическа платформа TRIPADVISOR.

   

  Номинираща организация е Консултативният съвет по въпросите на туризма към Община Пловдив. Същият на свое заседание от 30.03.2018 г. определи експертна комисия в състав от 7 членове, която ще обработва данните и ще определи до 3 номинации в категориите „Най-оригинален нов туристически продукт в Пловдив за 2017 г.“,  „Най-оригинално събитие в областта на туризма в Пловдив за 2017 г.“, както и за всяка от трите категории „Най-атрактивно заведение в Пловдив за 2017 г.“. След обработка на предоставените статистически данни комисията ще излъчи и тримата победители за всяка от трите категории „Най-добри резултати за хотелиерската индустрия в Пловдив за 2017 г.“

  Номинациите ще бъдат обявени в електронните  медии и ще подлежат на онлайн гласуване от страна на гражданите, които със своя вот ще определят финалните победители.

  Наградите и тази година ще се връчат на официална тържествена церемония, която ще се състои в края на месец юни. Освен плакети, победителите в съответните категориите ще получат и рекламен пакет, включващ: отличаване на победителите от всяка категория като „НАЙ-ДОБЪР В ПЛОВДИВ ЗА 2017 г.“ в официалния туристически портал на Пловдив www.visitplovdiv.com; рекламно каре в туристическата карта на Пловдив; рекламна публикация в онлайн-комуникационните канали и медийните партньори на община Пловдив и ОИ „Старинен Пловдив“. Предвидени са и 3 специални награди за участниците в онлайн гласуването, имената на които ще бъдат обявени чрез томбола по време на церемонията.

  Очакваме Вашите кандидатури до 20 май 2018 г.! Изпращайте ги на е-mail: marketing@oldplovdiv.com

  Успех на всички участници, които се гордеят със своя продукт и с резултатите, постигнати през изминалата 2017 година! Чрез всички Вас Пловдив се утвърждава като разпознаваема и предпочитана туристическа дестинация.

   

  Допълнителна информация за провеждането на конкурса и начина на кандидатстване  можете да получите на телефон +359 882 445 839, +359 882 393 873

No front page content has been created yet.

Форма за търсене

Календар

Виж всички събития в Пловдив

Новини

Събития в Пловдив 2018

Пловдив в снимки

Защо Пловдив

10 избрани забележителности

Култура и изкуства

Среща по туризъм

Настаняване

Заведения

Свободно време

Рекламна тарифа 2018

Пловдив на картата