Форма за търсене

Регионален археологически музей

Average: 4.1 (20 votes)

Регионален исторически музей - Експозиция "Съединение на България 1885"

Average: 3.9 (24 votes)

Регионален исторически музей - Експозиция „Българско възраждане”

Average: 4.7 (3 votes)

Регионален исторически музей - Експозиция "Книгоиздаване в България 19-20 в."

Average: 3.8 (5 votes)

Регионален исторически музей - Музеен център за съвременна история

Average: 3.6 (5 votes)

Регионален етнографски музей

Average: 4.5 (15 votes)

Регионален природонаучен музей

Average: 3.9 (9 votes)

Градска художествена галерия - Постоянна експозиция

Average: 5 (2 votes)

Градска художествена галерия - Иконна сбирка

Average: 3.6 (9 votes)

Страници