Форма за търсене

Регионален археологически музей

Average: 4.1 (28 votes)

Регионален исторически музей - Експозиция "Съединение на България 1885"

Average: 3.9 (25 votes)

Регионален исторически музей - Експозиция „Българско възраждане”

Average: 4.7 (6 votes)

Регионален исторически музей - Експозиция "Книгоиздаване в България 19-20 в."

Average: 3.5 (6 votes)

Регионален исторически музей - Музеен център за съвременна история

Average: 3.2 (6 votes)

Регионален етнографски музей

Average: 4.4 (18 votes)

Регионален природонаучен музей

Average: 4 (18 votes)

Градска художествена галерия - Постоянна експозиция

Average: 3.3 (8 votes)

Градска художествена галерия - Постоянна експозиция "Икони"

Average: 3.5 (10 votes)

Страници