Форма за търсене

Регионален археологически музей

Average: 4.1 (27 votes)

Регионален исторически музей - Експозиция "Съединение на България 1885"

Average: 3.9 (24 votes)

Регионален исторически музей - Експозиция „Българско възраждане”

Average: 4.6 (5 votes)

Регионален исторически музей - Експозиция "Книгоиздаване в България 19-20 в."

Average: 3.8 (5 votes)

Регионален исторически музей - Музеен център за съвременна история

Average: 3.2 (6 votes)

Регионален етнографски музей

Average: 4.4 (17 votes)

Регионален природонаучен музей

Average: 3.9 (16 votes)

Градска художествена галерия - Постоянна експозиция

Average: 5 (2 votes)

Градска художествена галерия - Постоянна експозиция "Икони"

Average: 3.5 (10 votes)

Страници