Форма за търсене

Вие сте тук

Ученически литературен конкурс посветен на 100г. от рождението на НИКОЛАЙ ХАЙТОВ

Харесва ли ви?
Рейтинг: 
Average: 3 (4 votes)

Ученически литературен конкурс посветен на 100 г. от рождението на НИКОЛАЙ ХАЙТОВ. 
Конкурсът е за написване на есе, а темата е мисъл на големия писател: „Планината може и да не повдигнеш, но си струва да опиташ”

Организатор на конкурса – ОИ „Старинен Пловдив”

I.Общи условия
1.Конкурсът се провежда в категория литературна творба – есе.
2.Конкурсът се провежда в един кръг, като творбите, заедно с попълнен формуляр, се изпращат на адрес: гр. Пловдив, ул. „Константин Стоилов” № 50, Управление ОИ „Старинен Пловдив” или на електронна поща: ese@oldplovdiv.com.
Конкурсът се провежда в периода 22 април – 30 юни, включително.
3.В него могат да вземат участие всички ученици от 8 до 12 клас, включително,  от всички видове училища на територията на Пловдив.
4.Брой творби – всеки участващ в конкурса има право да представи не повече от 1 (една).
5.Участието на всеки от учениците е индивидуално. Групови творби няма да бъдат приемани.
6.Оценяване на творбите ще стане от жури в състав: г-жа Ел0ена Хайтова – председател, членове: доц. д-р Теофана Гайдаров и г-н Иван Христов. 
7. Класиралите се на първо, второ и трето място, както и отличената творба в раздел „Специална награда на БНР Пловдив”, се обявяват на  17 септември 2019 г.
8.Награден фонд: Първа награда 150 лв., Втора награда 100 лв., Трета награда 50 лв., специална награда на БНР Пловдив.

1.Съдържателни условия:
1. Есето трябва да отговаря на условията за творческо писане, без научен характер и без да се ползват готови текстове от интернет пространството.
2. Позитивен знак ще получават творбите, които се отличават с оригиналност, с творчески заряд в изложението и с търсене на връзката между настоящето и бъдещето.
3. Есето трябва да разкрива познаването на творчеството на Хайтов („Диви разкази”, „Шумки от габър”, филмите му, есетата му: „Хвъркатото корито” и др.).
4. Да се наблегне на Хайтовия оптимизъм (т.е. творбата да носи ведрост и светлина).
5. В съдържанието на есето да се търси, съществената за Хайтов, връзка с корена и българското.
6. Да се търси и изобрази възхищението на Хайтов от героите-мечтатели, преклонението на автора към малкия-голям човек.

2.Други условия
1.Обемът на есето трябва да бъде в размер до 3 страници, формат А4.
2.Подадените за участие не подлежат на връщане.
3.С явяването за получаване на награда участниците и техните родители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство без каквото и да е допълнително възнаграждение от страна на Организатора. 
4.Условия за участие на творбите в конкурса:
-Творбите трябва да бъдат подадени според регламента – по брой и срок за получаване.
-Всяка творба трябва да е придружена от попълнен Формуляр за участие, съдържащ трите имена и възрастта на участника, както и координати (телефон, електронна поща) за контакт. Формулярът е приложен като отделна страница в настоящия Регламент.
-Творбите не трябва да съдържат никакви идентификационни маркери за участника – име, адрес, възраст, училище и др. Всяка творба трябва да е придружена от бял плик, в който да е поставен попълненият Формуляр за участие.
5.В случай, че при предаването на творбата кандидатът в конкурса не използва типовата бланка на „Формуляр за участие“, а друг подходящ придружаващ документ в свободен текст, задължително трябва да посочи:
-Информация за автора на творбата – трите имена, възраст, телефон, e-mail;
-Да включи в свободния текст на документа следното: 
„С настоящото декларираме своето съгласие предадената творба да бъде публикувана и използвана в различни издания за целите на конкурса“.
6.Няма да бъдат допуснати до оценяване творби, за които не е получено изричното писмено съгласие на автора.
7.Организаторът на конкурса си запазва правото да не допусне до участие творби с неприлично съдържание.
8.Организаторът на конкурса не носи отговорност, ако въпреки надлежната проверка не установи, че участник/ци в конкурса са изпратили творби, които са отпечатвани (публикувани) в печатни или интернет издания към момента на обявяването на конкурса и/или, с които са участвали в други подобни конкурси. В тези случаи отговорността за нарушаването на регламента на конкурса е изцяло за участника, който го е допуснал, като при установяване на подобно обстоятелство след награждаването на такъв участник, Организаторът има право да откаже да подкрепи идеята на участника, нарушил правилата, и да изиска връщане на връчената награда.
9.Организаторът на конкурса не носи отговорност за злоупотреби на лица към трети лица с използване/попълване на техни данни.
10.Организаторът на конкурса не носи отговорност за погрешни или непълни данни за контакт на участниците в конкурса.
11.Творби, които не отговарят на условията по този регламент, няма да участват в класирането.

За повече информация:
Донка Налбантова 
Ръководител отдел "Културна политика и информационно обслужване"
ОИ "Старинен Пловдив"
тел. 0882 393868

www.oldplovdiv.comКоментар

Plain text

  • Не са разрешени HTML тагове.
  • Адресите на уеб-страници и имейл адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.