Форма за търсене

Вие сте тук

Град Пловдив

Харесва ли ви?

Пловдив е вторият по големина град в България и е административен център на Област Пловдив, Община Пловдив, Община Марица и Община Родопи. Разположен е на двата бряга на р. Марица в централната част на Горнотракийската низина. Територията му е 102 кв. км, а населението на града е 383 127 лица по постоянен адрес, съответно по настоящ адрес са 365645 лица, съгласно Националния регистър на населението към 15.03.2021 г. В града освен българи живеят хора с арменски, еврейски, гръцки, турски и ромски произход.

Община Пловдив включва единствено град Пловдив и е разделена на 6 района: Централен, Източен, Западен, Северен, Южен и Тракия.

Пловдив е най-важният административен, университетски, икономически, търговски и транспортен център на Южен централен регион.

Градът е основна връзка във веригата на транспортните маршрути, свързващи Европа и Мала Азия, и пресечна точка на три паневропейски коридора (IV, VIII и X). Пловдив е главен ЖП възел на Южна България. Международно летище „Пловдив“ обслужва пътнически и товарни полети. Утвърждава се като алтернатива на летище „София“. В града има безмитна зона и митнически терминал, както и интермодален терминал.

Пловдив е най-старият в Европа и шести в света град, в който животът никога не е прекъсвал /„Дейли Телеграф” 2010 г./ Възникването му се определя към нач. на VІ хил.пр.Хр. Утвърдил се като тракийски център, градът се разраства през епохата на Филип Македонски, процъфтява през периодите на възход на Римската и Византийската империи, съхранява се в годините на Османската империя и отново е във възход през Възраждането.

След Освобождението Пловдив е столица на автономната област Източна Румелия. След Съединението и до ден днешен Пловдив остава вторият по големина и значение град след столицата София.

Уникалните културно-исторически и природни забележителности, спортните съоръжения и панаирът, богатият на международни събития културен календар определят Пловдив като атрактивна туристическа дестинация. Пловдив е и отправна точка за много туристически дестинации в страната и чужбина.

Община Пловдив 
пл. „Стефан Стамболов“ № 1
Пловдив - 4000
тел.:+359 32 656 700,
факс: +359 32 656 713,
e-mail: [email protected] 
www.plovdiv.bg – официален сайт