Форма за търсене

Вие сте тук

Икономика на Пловдив

Харесва ли ви?

Местна икономика

Брутния вътрешен продукт на Пловдив възлиза на €4.5 млрд. годишно. В местната икономика се наблюдава ръст на БВП от 6.6% за периода 2010-2018г. ИТ и професионалните услуги заедно генерират годишна добавена стойност в размер на €310 милиона. БВП на Област Пловдив представлява малко над 7.6% от икономиката на Република България, което прави Пловдив втория най-голям град по приходи след столицата на България – гр. София.

В регион Пловдив има добре балансиран микс от производство и услуги. Производството е допринесло за създаването на около 40% от икономическия продукт през 2018 година. Относително високият дял на преработвателната промишленост, в сравнение с други региони в България и Европа, е пример за лидерската позиция на Пловдив в производството в национален и общоевропейски мащаб. Пловдив е и добре развит строителен център, произвеждащ около 5.5% от добавената стойност на региона, като за разлика от други региони е съсредоточен основно върху нежилищно строителство и в частност – индустриални площи. Благодарение на стратегическото си местоположение и отличната свързаност, регион Пловдив се е утвърдил като водещ транспортен и логистичен център. Транспортните и логистични компании създават 7% от производството в регионалната икономика.

Притежавайки богатство от древни исторически обекти, Пловдив е предпочитана туристическа дестинация не само от български туристи, но и от чуждестранни такива, като за последните градът отчита ръст от 28% от 2015г. насам. Местният бизнес в областта на хотелиерството добавя 3% към годишното производство. 12% от производството в региона се генерира от търговията на дребно.

Информационните технологии и бизнес услугите са сред най-динамично развиващите се сектори през последните години, като предоставят нови възможности за работа и създават добавена стойност.

Местният ИТ сектор е един от малкото сектори, които са имали стабилен ръст. Аутсорсингът на бизнес процеси е друг бързо развиващ се сектор на услуги, който се възползва от наличието на млада и добре образована работна сила. България като цяло е много конкурентна в световен мащаб и е класирана сред най-атрактивните дестинации за аутсорсинг в Европа и в света съгласно Индекса за разпределение на глобалните услуги съставен от международната консултантска компания „А.Т.Киърни“. Според данни на НСИ секторът създава близо 27% от добавената стойност в местната икономика.

Инвестиционната активност в регион Пловдив е висока в последните години. Покупките на дълготрайни активи в региона възлизат на повече от €861 млн. годишно. Пловдив има много балансиран микс от инвестиции, които са разпределени в различни сектори на икономиката. Около 23% от инвестициите или €185 млн. са посветени на производството за закупуване на съоръжения, оборудване и машини, които повишават производителността на местните предприятия. Близо 5% от от цялото придобиване на дълготрайни активи са направени от компании за ИТ и бизнес услуги.

Повече информация за Пловдив като дестинационна дестинация може да намерите на https://invest.plovdiv.bg