Форма за търсене

Вие сте тук

Кой избра да инвестира в Пловдив

Доставчици за индустрията

Lunatone Bulgaria – електроника

Hoffmann Group – инструменти

Mecalit Bulgaria - пластмасови компоненти

Linde Bulgaria - транспортни средства и оборудване

Schneider Electric Bulgaria - автоматизация, електрическо оборудване

Brunata Bulgaria - измерватели за потреблението на енергия

 

Автомобилна промишленост

ABB Bulgaria - електрическо оборудване

Ixetic Bulgaria - доставчик на автомобилни елементи

William Hughes Bulgaria - доставчик на части за автомобилни елементи

Naish Felts Bulgaria - технически материали

Techno Aktas Bulgaria - амортисьори

 

Потребителски стоки

Liebherr Hausgeräte Marica - производство на хладилници

Zobele Bulgaria - домашни и вътрешни потреби

Winterhalder Bulgaria - лепящи и изолационни материали

Fine Jersey Bulgaria – дрехи

Kottmann Bulgaria - санитарни и домакински прибори

 

Обработка на земеделска продукция

Socotab Bulgaria – тютюн

Agri Bulgaria Ltd (Ferrero Group) - плодове

 

Търговия на дребно

Jumbo Bulgaria - търговия на дребно с играчки

Kaufland Bulgaria - търговия на дребно с потребителски стоки

 

Енергоносители

Shell Gas Bulgaria S.A. бутилиране на пропан бутан

 

Индустриален транспорт

Schenker Logistics Bulgaria - логистични услуги