Форма за търсене

Вие сте тук

Народно читалище „Мустафа Кемал Ататюрк – 2003”

Харесва ли ви?

НЧ “Мустафа Кемал Ататюрк – 2003”

За нас:

Читалището има вече близо 15 годишна история. Инициирано и учредено е от Гюлбахар Мехмед – държавен служител и експерт по етнически и демографски въпроси в Областна администрация Пловдив и група ентусиасти. То е единственото по рода си на територията на Област Пловдив. То развива идеята за културна политика, адекватна на международните и европейски тенденции. Читалището действа като място за анализиране, съхраняване и разпространяване на достъпна информация за турската и българската култура. Неговите основни цели са засилване на европейската и международна интеграция, информиране за актуалните културни събития в града и областта, осъществяване и поддържане на международен културен обмен.

През изминалите години читалището успява да приобщи по-голямата част от турската общност, която живее във всички квартали на града. Те посещават читалището като ползват неговата материална база. То разполага и с богата библиотека с книги както на български, така и на турски език. Има специализирана литература, която се ползва от турските студенти, учащи в различните университети в Пловдив. В читалището се организират фестивали, семинари, теоретични конференции и изложби. Провеждат се езикови курсове за турски език. Читалището разполага с компютърна зала, достъпна за всички посетители. Служителите в него работят за по-гъвкаво сътрудничество с различни институции, разрастване на дейността, организиране на лекции и презентации за широката публика, гостуване на множество артисти от България и чужбина.

Ако сте любопитни за още, виж Информационната карта на читалището от Регионалните експертно-консултантски и информационни центрове (РЕКИЦ).

Председател:  Сердар Чалъшкан

Секретар:   Сибел Дурмуш

Библиотекар: Светла Караянева

Адрес:     ул. „Доктор Георги Вълкович“ 3, Пловдив

Телефон:  +359 877 99 69 70

E-mail:     [email protected]

Facebook:  https://www.facebook.com/Народно-читалище-Мустафа-Кемал-Ататюрк-Пловдив-302666116492035

Пространства:

Читалището се помещава в пететажна сграда на петия етаж и включва библиотека, книгохранилище, читалня, детска библиотека, учебна зала. При хубаво време се използват откритите пространства за събития и други дейности.

https://zachitalishta.com/?portfolio=%D0%BD%D1%87-%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0-%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA-2003Коментар