Форма за търсене

Вие сте тук

Народно читалище „Антим Първи-1937”

Харесва ли ви?

Читалище
Председател:  Димитър Ангелов Александров
Секретар:  Павлина Илиева Гоцева
Библиотекар:  Христина Тенева
Адрес:     бул. „Свобода“ 6, Пловдив
Работно време: От понеделник до петък 09:00 – 17:30 ч.Почивни дни: събота и неделя. Плаващо работно време при събития
Телефон:  032/644170
E-mail:     antim1_chit@abv.bg
Facebook:   https://www.facebook.com/НЧАнтим-І-1937-285736925182786/
Пространства:
Читалището се помещава в подблоково пространство на бул. „Свобода” 6 и „Свобода” 18. Сградата на бул. „Свобода” 6 включва библиотека с два отдела – за възрастни и детски отдел, книгохранилище, читалня, стая за пиано, стая за моден дизайн. При хубаво време се използват външните пространства за събития и други дейности: градина, с капацитет до 150 човека.

Клон
Адрес: бул.„Свобода” 18, Пловдив
Работно време: От понеделник до петък 09:00 – 17:30 ч.Почивни дни: събота и неделя. Плаващо работно време при събития
Телефон: 0878 640594
E-mail: antim1_chit@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/НЧАнтим-І-1937-285736925182786/
Пространства:
На бул. „Свобода” 18 читалището разполага със зала за танци – спортни танци, народни танци, модерни танци, с капацитет до 200 човека и учебна зала за изучаване на английски език. Читалището има и широко фоайе, което е подходящо за различни културни събития, изложби и др. При хубаво време се използват външните пространства за събития и други дейности: градина, с капацитет до 150 човека.

Повече информация на https://zachitalishta.comкоментари

Здравейте, интересуваме дали работите събота и неделя и ако "да" с какво работно време? С Уважение, Петя Иванова

Петя Иванова

Коментар