Форма за търсене

Вие сте тук

Народно читалище „Георги Търнев-1900”

Харесва ли ви?

Читалище
Председател:  Надка Влаева Ибушева
Секретар:   Валентина Пенчева Христева – Цонева
Библиотекар:  Ани Томанова    
Адрес:     бул.“България“ 146, Пловдив
Работно време: От понеделник до петък от 9:00 до 17:00, почивни дни:събота и неделя
Телефон:   032/957081
E-mail:     georgi_tarnev@abv.bg
Facebook: https://facebook.com/g.tarnev
Пространства:
Читалището се помещава в две сгради, в които са ситуирани библиотеки с богат книжен фонд – Централна библиотека на бул. „България” 146 и библиотечен филиал ул. „Пантелей Генов” № 1. Първата сграда представлява подблоково пространство с просторна библиотека и обособени: отдел за възрастни,  детски отдел, две читални и три фондохранилища. Читалището разполага с две широки вътрешни пространства с пиана, които се ползват при осъществяване на  различни културни събития: презентации на книги, концерти, изложби, детски тържества и др., с капацитет 50-80 човека. Има обособени две отделни помещения, в които се осъществява дейността на читалищните клубове и школи.

Повече информация на https://zachitalishta.com


Коментар