Форма за търсене

Вие сте тук

Народно читалище "Димитър Пешев – 1998"

Харесва ли ви?

Председател:  Антон Славчев Карагьозов
Секретар: Юлияна Димитрова Йосифова
Адрес:  ул. Елба 3, р-н „Източен“, Пловдив
Телефон:  0879 578803
E-mail:  peshev1998@abv.bg
Web site:  http://www.roma–plovdiv.com/Chitaliste

Читалището се помещава в една едноетажна сграда и включва библиотека, читалня, учебна зала и кабинет. Залата се използва за различни културни събития, изложби и др. При хубаво време се използва и външното открито пространство – озеленен двор с площ 400 кв.м.

За нас:
Народно читалище ”Димитър Пешев–1998 г.” гр.Пловдив е основано 1998 г. към Фондация за регионално развитие „Рома–Пловдив” с името „Народно читалище Рома”. По–късно е преименувано на „Народно чителище Димитър Пешев”. Екипът е сформиран от хора–представители на различни етноси и специалисти –консултанти, които насочват своите усилия към стимулиране и подпомагане, развитие и съхраняване на културните ценности на общността.

https://zachitalishta.com


Коментар