Форма за търсене

Вие сте тук

Форум на Филипопол

Харесва ли ви?
Рейтинг: 
Average: 4 (21 votes)

Форум на Филипопол

В геометричния център на града е разположен площадът – агора при гърците, форум при римляните. Той е фиксиран от двете главни улици, наречени кардо максимус (с посока север-юг) и декуманус максимус (с посока изток-запад). Забележително е, че до ден днешен главният площад на Пловдив, както и неговата главна пешеходна зона, съвпадат с мястото на Форума и трасето на кардо максимус. Успоредните на тези улици карди и декумани, образуват затворени правоъгълни квартали, наречени инсули, чиито размери (65-72 м в посока изток-запад и 25-42 м в посока север-юг) са определени от цялостния градоустройствен план, както и от особеностите на терена.

Инсулите се развиват на юг, югоизток и югозапад от Форума, а на север от него е зоната, в която през ІІ в. се изгражда централното градско ядро на Тримонциум. Тук са разположени монументални обществени сгради и съоръжения като Съкровищницата, Одеона, Термите и Стадиона.

  • Исторически период

  • Античност


Коментар