Форма за търсене

Вие сте тук

Полиция

Областна дирекция на МВР-Пловдив
ул.”Княз Богориди”7
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
директор: [email protected]
телефон за връзка в работно време: тел: +359 32 61 23
Оперативна дежурна част - 112
https://mvr.bg/plovdiv/

РУ 01 Пловдив
Адрес: Пловдив   бул.”Никола Вапцаров” 91
тел.градска линия +359 32 62-52-73  дежурна част
e-mail:  [email protected]

РУ 02 Пловдив
Адрес: гр. Пловдив  ул.”Волга” 70
тел. градска линия: +359 32 627 169 - дежурна част
тел. МВР централа +359 32 932 002 - дежурна част
e-mail:  [email protected]

РУ 03 Пловдив
Адрес: гр. Пловдив , ул.”Брезовска” №33
тел. градска линия : +359 32 622 387- дежурна част
e-mail: [email protected]

РУ 04 Пловдив
Адрес: гр. Пловдив , ул.”Мали Богдан” №3
тел. градска линия : +359 32 627 168- дежурна част
e-mail: [email protected]

РУ 05 Пловдив
Адрес: гр. Пловдив , ул.”Съединение” №51
тел. градска линия : +359 32 681 737- дежурна част
e-mail: [email protected]

РУ 06 Пловдив
Адрес: гр. Пловдив , ул.”Капина” №14
тел. градска линия : +359 32 624 195- дежурна част
e-mail: [email protected]