Форма за търсене

Вие сте тук

Мерки на Община Пловдив с цел ограничаване разпространението на COVID-19

Харесва ли ви?

Община Пловдив предприема допълнителни противоепидемични мерки с цел ограничаване разпространението на COVID - 19. Мерките са обсъдени и приети от Общинския кризисен щаб и са, както следва:

• Събитията и мероприятията на открито и закрито ще се провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и на всички противоепидемични мерки, въведени с последната заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.

• Съгласно указание на главния държавен здравен инспектор за периода 10.07. – 12.07.2020 г. се допуска провеждането на предварително организирани сватби, кръщенета и други групови празненства, след предварително разрешение, издадено от Областния кризисен щаб.

• Директорите на детски градини и детски ясли:
- да допускат посещение само за деца, които са вече записани в съответната детска градина/ясла през учебната 2019/2020 г.
- да осигурят работата с децата, доколкото е възможно в една и съща група и с един и същ персонал, което да предотврати контакта между децата от различните групи.
- да осигурят дезинфекция и проветряване на всички помещения три пъти дневно.
- колкото се може повече от дейностите да бъдат на открито.

• Директорите на регионалните музеи, ГХГ, ОИ „Старинен Пловдив“, РБ „Иван Вазов“ да организират въвеждането на противоепидемични мерки в управляваните от тях обекти както следва:
- да се допускат посетители при спазване изискването за физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м.
- допускането на посетители в горепосочените обекти да става, само ако лицата имат поставена защитна маска или друго средство, покриващо носа и устата.

• Възлагам на директора на ОП „Организация и контрол на транспорта“ да създаде организация в масовия градски транспорт за спазване на противоепидемичните мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването, в т.ч. уведомяване на превозвачите за засилена дезинфекция на автобусите на градския транспорт.

• Директорите на общинските лечебни заведения за болнична и доболнична помощ да предприемат своевременни действия за осигуряване на лични предпазни средства и дезинфектанти за работещия медицински персонал.

• Заместник-кметовете с ресори „Култура, археология и туризъм“ и „Спорт и младежки дейности“, „Обществен ред“ и директорът на ОИ „Старинен Пловдив“ да дадат указания на организаторите на мероприятия и събития в периода 10 - 15 юли да осигурят контрол по спазване на временните противоепидемични мерки, въведени с настоящата заповед.

• Всяко събитие на територията на Община Пловдив ще се съгласува с Областния кризисен щаб от отдел „Обществен ред и управление при кризи“ да извършва предварително в срок от 24 часа преди провеждането му.

• Директорите на общинските предприятия, директорът на ОИ „Старинен Пловдив“, директорът на ПОИ, директорите на регионалните музеи, РБ „Иван Вазов“, ГХГ, ФА „Тракия“ и директорите на социалните услуги, кметовете на райони да организират провеждането на въведените със заповед на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.

• ОП „Чистота“ да продължи по график да дезинфекцира улиците, пешеходните зони, заслоните на автобусните спирки, контейнерите за отпадъци и пространствата около тях.

• Възлага се на зам.-кмета по „Обществен ред“ да създаде организация служителите на звено „Общинска полиция“ ежедневно да извършват проверки в масовия градски транспорт за спазване на въведените противоепидемични мерки.

С пълната заповед можете да се запознаете тук: https://www.plovdiv.bg/…/uploads/2020/07/Zapoved20oa1275.pdf