Search form

You are here

Casinos in Plovdiv

How do you like it?
Rating: 
Average: 2.9 (8 votes)

Casinos in Plovdiv

Princess

Plovdiv, 2  Kap. Raycho str

+359 32 605 071

Ritz

Plovdiv, 11, Vasil Levski str

+359 888 508 583

Efbet

Plovdiv, 42, Kniaz Aleksander I str

+359 893 391 618

Eldorado

Plovdiv, 5, 11 August str

+359 32 628 531

Buddha

Plovdiv, 1, Zlatyu Boyadzhiev str

+359 32 959 665

 

 

 Add new comment