Форма за търсене

Вие сте тук

Народно читалище "Димитър Благоев – 2008 – град Пловдив"

Харесва ли ви?

НЧ “Димитър Благоев – 2008 – град Пловдив”

За нас:

От създаването си читалището успява да развие разнообразна и активна дейност в различни направления. Освен традиционните форми като библиотечна дейност, езикови школи, клубове (младежки и за деца) и школи по изкуствата, организиране на изложби, творчески вечери и др., читалището залага и на иновативни такива, насочени към външни публики. Екипът на читалището се възползва от всяка възможност да кандидатства и осъществява различни проекти, които обогатяват и допълват неговата дейност.

В резултат на проектната си дейност, то е носител на първа награда в категория „Изкуство и култура в развитие” на националния Конкурс АГОРА 2015 за най-успешна инициатива, реализирана от читалище и мобилизирала местните хора за решаване на техен реален проблем през 2015 година. Читалището успешно си сътрудничи с различни образователни институции на територията на целия град – реализирани са съвместни инициативи и проекти с различни училища, читалища, неправителствени организации и т.н.

Ако си любопитен за още виж Информационната карта на читалището от Регионалните експертно-консултантски и информационни центрове (РЕКИЦ).

Председател:  Радост Марчева Марчева

Секретар:   Момчил Арабаджов

Адрес:       ул. „Кръстьо Пастухов“ 16, Пловдив

Телефон: +359 883 423 345

E-mail:     [email protected]

Web Site: https://dblagoev2008.webnode.com/

Facebook:   https://web.facebook.com/NarodnoCitaliseDimitrBlagoev2008GGradPlovdiv/

Партньорства:

Наши постоянни партньори са: ОУ „Пенчо Славейков“, кв. Столипиново; СУ „Черноризец Храбър“, кв. Тракия; ДГ „Зора“ – Пловдив; НЧ „Съвременник – 1986“; НЧ „Тракия – Пловдив – 2008“; EU Maritime & Fish към Европейската комисия; ОУ „Гео Милев” – Пловдив

Пространства:

Читалището се помещава на първия етаж в двуетажна къща. Разполага с две преходни помещения. Първото се използва от школата по английски и клубовете. В него е разположен и компютъра за библиотеката, както и малка част от книгите. Второто помещение е читалня. В него са разположени и повечето книги.

https://zachitalishta.com/?portfolio=%D0%BD%D1%87-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2-2008-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2  • Работно време
  • Пон-Пет:
    -
  • Събота:
    -
  • Как да стигна
  • ул. „Кръстьо Пастухов“ 16Коментар