Форма за търсене

Вие сте тук

АИР „Старинен Пловдив”

Телефон: +359 (0) 32 63 33 80 Е-майл: [email protected] уебсайт: http://oldplovdiv.bg/
Харесва ли ви?
Рейтинг: 
Average: 3.8 (54 votes)

Архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив” е разположен в Централна градска част на Пловдив върху Трихълмието (Небет, Таксим и Джамбаз тепе) и заема площ от около 35 ха. Той е формиран в следствие напрекъснат живот в продължение на векове – от Праисторическия, Тракийския, Елинския, Римския, Късноантичния, Средновековния, Възрожденския и Следосвобожденския период до наши дни. Съчетанието на преобладаващите Античност, Средновековие и Възраждане в едно самостоятелно ядро в рамките на съвременния град е единствено по рода си в нашата страна.

В рамките на резервата се намират емблематични уникални паметници, каквито са Археологическият комплекс на Небет тепе, Античният театър. Тук са най-старите пловдивски православни църкви, възрожденските къщи – забележителни архитектурни паметници, архитектурно-историческият ансамбъл „Хисар капия“, поредица от улични ансамбли с напълно запазена старинна архитектура.

Жилищните сгради се разделят на две основни групи. Първата група къщи съответстват на планинския несиметричен тип, но разширен и обогатен за нуждите на градския бит. Втората група е т.нар. Пловдивска градска симетрична къща. Тази група сгради се характеризират с уникална национална интерпретация на европейския барок. 

Общински институт "Старинен Пловдив"
ул. "Константин Стоилов" 50

  • Исторически период

  • Праистория
  • Средновековие
  • Възраждане
  • Ново време
  • Античност


Коментар