Форма за търсене

Вие сте тук

Одеон на Филипопол

Е-майл: [email protected] уебсайт: http://oldplovdiv.bg/sights/7
Харесва ли ви?
Рейтинг: 
Average: 4.1 (7 votes)

Античен одеон и Античен форум – Форумът е най-големият форумен комплекс на територията на България. На него е бил съсредоточен административният, икономическият, културният и религиозният живот на античния град. Намира се от южната страна на Централна поща. Северната страна на форумния комплекс е заета с обществени сгради. Тук е ситуирана първата градска съкровищница на Мизия и Тракия. В северозападния ъгъл е Одеонът на форумния комплекс. Той е със 300-350 места. Съдържа всички елементи на покрита театрална сграда. Открити са ценни мраморни фрагменти от сградата, надпис върху постамент на императорска статуя, галерия със запазени антични зидове, оригинални мраморни полуколони и 87 сребърни монети, вероятно укрити при готското нашествие. 

  • Исторически период

  • Античност
  • Такса

  • Понастоящем обектът е отворен за безплатни посещения.


Коментар