Форма за търсене

Вие сте тук

Народно читалище „П. К. Яворов - 1926”

Харесва ли ви?

Председател: Йорданка Тодорова Вълкова
Секретар: Зоя Атанасова Иванова
Адрес: ул. "Босилек“ 15, бл. 215, вх. В, ет.1, Пловдив
Телефон: 032/596539
E-mail: zoia.atanasova1@abv.bg
Facebook:  https://www.facebook.com/pld.yavorov
Партньорства:
Наши постоянни партньори са: СУ „Найден Геров“ гр. Пловдив, НУ „Кирил Нектариев“ гр. Пловдив, Общински Читалищен съюз.
Пространства:
Читалището се помещава на първия етаж в жилищен блок и включва: библиотека – отдел за възрастни и детски отдел, читалня, учебна зала за клубна и кръжочна дейност, лекции и изложби.

За нас:
Само 12 години след трагичната смърт на поета Пейо Яворов група пловдивски почитатели на творчеството му основават читалище с неговото име. Чрез дарения се събират книги, постовяйки началото на малка библиотека. През 1930 г. в читалището вече членуват 280 души. Ръководството подема инициативата за набиране на средства за построяване на читалищен дом. Отпечатват се „купони“, които се продават на членовете и на съкварталците. Със същата цел през 1938 г. започва и прожектирането на филми с входна такса, като събраните суми се внасят във фонд „Постройка на читалищна сграда“. За съжаление, една година по-късно започва Втората световна война и това не позволява идеята да бъде осъществена. Дейността на читалището продължава главно с раздаване на книги за прочит. Сега библиотеката разполага с два отдела – за възрастни и за деца, а книжният фонд е над 10 000 тома литература.
През годините в читалището е имало два вокално-инструментални състава от ромски проидход, различни музикални школи, езикова школа. В културно-масовата дейност са отбелязани редица срещи с писатели и артисти, творци. Читалището в сътрудничество с читалище „Младост“ и читалище „Съвременник“ организира конкурс за есе на тема „Излекувай болката с любав“ с ученици от всички пловдивски училища.
Дейността на читалището е насочена към духовно израстване на личността.
Ако си любопитен за още виж Информационната карта на читалището от Регионалните експертно-консултантски и информационни центрове (РЕКИЦ).

Повече информация на https://zachitalishta.com


Коментар