Форма за търсене

Вие сте тук

Климат

Харесва ли ви?

Климатът е преходно-континентален, типичен за доста средноюжни части на Европа.

Средната годишна температура е 12,3°С. Средната максимална температура през юли е 30.3°С, а абсолютният максимум е измерен на 5 юли 2000 г. +45,0°С. Средната годишна минимална температура е 6.5°С, а абсолютният минимум — минус 31,5°С е измерен в утрото на 24.януари 1942 г. в състояние на температурна инверсия. Средната годишна относителна влажност на въздуха е 73%, като най-висока е през декември – 86%, а най-ниска през месец август – 62%. Средната годишна сума на валежите е 540 мм, с максимум през май-юни – 69,2 мм и минимум през септември – 31 мм.

Средният годишен брой дни със снежна покривка в Пловдив е 33 дни. Средната височина на снежната покривка е между 2 и 4 см, а максималната между 6 и 13 см. В „градът под тепетата“ преобладават слаби ветрове (0-5м/сек), като ветровете със скорост до 1 м/сек са до 95% в годината. Мъглите са чести през по-хладните месеци, като дните с мъгли за една година са 33 средно.