Форма за търсене

Вие сте тук

Одеон на Филипопол

Харесва ли ви?
Рейтинг: 
Average: 4 (6 votes)

Одеонът на Филипопол е разположен в североизточния ъгъл на Форума (Агората) на града. Наличието на сграда с такова функционално предназначение в централната част на Античния град дава основание да се предполага голямата значимост на Филипопол като културно и политическо средище. Античният одеон с 300 -350 места е една от последните археологически сензации на Пловдив. Служел е за седалище на градския съвет на Филипопол. Както в Античността, така и днес Одеонът се използва за камерни театрални, музикални и литературни прояви.

Одеонът представлява правоъгълен в план обем, който идеално се вписва в ортогоналната структура на форумния комплекс. Вероятно първоначално сградата е изпълнявала функцията на булевтерион (сграда на градския съвет), но по-късните строителни периоди говорят, че основното й предназначение е за театрална сграда. Откритата археологическа субстанция дава основание да се смята, че сградата е имала четири строителни периода: от I в. до  IV в. от н.е. От направените анализи и проучвания става ясно, че Одеонът съдържа всички елементи, характерни за покритите театри: скене, орхестра и кавея.

Одеонът на Филипопол е открит през 1988 г. от археолозите З. Димитров и Мая Мартинова. През 1995 г. Одеонът е обявен за културна ценност от национално значение като част от форумния комплекс. Благодарение на помощта на Фондация Левентис през 2002 г. са извършени консервационно-реставрационни дейности и Одеонът на Филипопол е отворен за посетители.

  • Исторически период

  • Античност


Коментар